You are here

Bwyd a Diod

Share/Save

Mae’n swyddogol - mae Cymru yn un o dri chyrchfan gorau yn y byd i flasu bwyd. Yma yng nghalon Cymru, mae aer clir y mynyddoedd, nentydd glân, gloyw a chefn gwlad ffrwythlon yn cynhyrchu bwyd o’r safon gorau.

Mae gan fwyd y Canolbarth ôl troed mwdlyd yn hytrach nag ôl troed carbon. Mae’r ffrwythau a llysiau sydd ar werth yn y marchnadoedd ffermwyr mor ffres nes bod gwlith y bore’n dal arnyn nhw. Gallwch flasu’r perlysiau yn ein cig oen Cymreig.

Dyna pam mae ein cogyddion, hyd yn oed y rhai gyda sêr Michelin, yn hoffi cadw pethau’n syml. Maen nhw’n gadael i’r bwyd ddweud y cyfan. Ac mae angen i ni gyd gynnig llwnc testun i hynny, gan fod y cwrw, seidr, gwin a’r wisgi yn lleol hefyd.

 

Upcoming Events

 • Date: 
  Saturday, May 20, 2017

  Ffair Grefftau Aberhonddu

  Cynhelir Ffair Grefftau Aberhonddu yn Neuadd farchnad hanesyddol y dref bob trydydd dydd Sadwrn y mis rhwng 9.00 am a 4.30 pm.

 • Howie Dyfi Enduro
  Date: 
  Saturday, April 1, 2017 to Sunday, April 30, 2017

  Taith Ddycnwch Dyfi

  The howies Dyfi Enduro is a 60km mass start MTB endurance ride around the Dyfi Forest, Wales. The event usually takes place on the first May Bank Holiday weekend in the town of Machynlleth. 2017 with be the event's 15th year, it has grown from humble beginnings to a 1000+ rider event that is a key date in many peoples MTB calenders.

In This Section