You are here

Bwyd a Diod

Share/Save

Mae’n swyddogol - mae Cymru yn un o dri chyrchfan gorau yn y byd i flasu bwyd. Yma yng nghalon Cymru, mae aer clir y mynyddoedd, nentydd glân, gloyw a chefn gwlad ffrwythlon yn cynhyrchu bwyd o’r safon gorau.

Mae gan fwyd y Canolbarth ôl troed mwdlyd yn hytrach nag ôl troed carbon. Mae’r ffrwythau a llysiau sydd ar werth yn y marchnadoedd ffermwyr mor ffres nes bod gwlith y bore’n dal arnyn nhw. Gallwch flasu’r perlysiau yn ein cig oen Cymreig.

Dyna pam mae ein cogyddion, hyd yn oed y rhai gyda sêr Michelin, yn hoffi cadw pethau’n syml. Maen nhw’n gadael i’r bwyd ddweud y cyfan. Ac mae angen i ni gyd gynnig llwnc testun i hynny, gan fod y cwrw, seidr, gwin a’r wisgi yn lleol hefyd.

 

Upcoming Events

 • Date: 
  Monday, January 21, 2019

  Ffair Grefftau Aberhonddu

  Cynhelir Ffair Grefftau Aberhonddu yn Neuadd farchnad hanesyddol y dref bob trydydd dydd Sadwrn y mis rhwng 9.00 am a 4.30 pm.

 • Date: 
  Sunday, January 1, 2017 to Friday, March 31, 2017

  ARDDANGOSFA: PARTNERIAETH TREFTADAETH TIRWEDD ELAN

  Cyfle i ddarganfod sut mae Cronfa Treftadaeth y Loteri wedi helpu llunio partneriaethau i fuddsoddi £3 miliwn i gadw a gwella Stad Elan a chymunedau lleol.

In This Section