You are here

Saethu

Share/Save

Mae pob saethwr gwerth ei halen yn ymwybodol o’r holl olygfeydd godidog a chanolfannau saethu sydd i’w cael yng Nghanolbarth Cymru.

 

Peidiwch â phoeni os nad ydych chi’n teimlo’n ddigon cyffyrddus i saethu’n hyderus ar eich pen eich hun – gallwn ni eich cynghori ar bopeth dan haul. 

 

Does dim angen i chi saethu ffesant, petrisen a hwyaden wyllt yn unig. Gallwch saethu colomennod clai os dymunwch.

 

Mae Castell Stanage ger Trefyclo yn cynnig 5,000 acer ar gyfer saethu adar hela ac yn o’r rhai gorau ym Mhrydain. Mae’r hyfforddwr, Martin Pitt o Classic Clays yn mynd â chi ar daith i ddreif Vimy Ridge, Weston, The Rocks a Holloway Oaks – efelychiad yn unig yw hyn, ond mae’r un mor gyffrous. 

 

Er i Ganolfan Saethu Canolbarth Cymru ger Caersws gynnal pencampwriaethau Cymru, Lloegr, Prydain a’r byd dros y blynyddoedd, does dim yn well gan eu hyfforddwyr na rhoi cymorth i ddechreuwyr, felly peidiwch â bod yn swil. 

 

Ym Mharc Saethu Woodland Park rhwng y Mynyddoedd Du a Bannau Brycheiniog gallwch esgusodi eich saethu gwael oherwydd yr olygfa fendigedig a welwch rhwng y coed.