top of page

Brecon Beacons National Park

Nid ydynt yn gwneud pethau fesul hanner ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dyna pam nad yw’r 519 milltir sgwâr mynyddig hyn yn ffurfio un o’r tirweddau mwyaf poblogaidd ym Mhrydain yn unig. Maen nhw ar fap y byd hefyd.

Darganfyddwch fwy am y Bannau Brycheiniog, pa drefi sydd yn y bannau, yr holl ddigwyddiadau diweddaraf eleni a ble gallwch chi aros a beth allwch chi ei wneud.

Am Barc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Nid ydynt yn gwneud pethau fesul hanner ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Dyna pam nad yw’r 519 milltir sgwâr mynyddig hyn yn ffurfio un o’r tirweddau mwyaf poblogaidd ym Mhrydain yn unig. Maen nhw ar fap y byd hefyd.

 

Mae'r Parc Cenedlaethol yn rhy eang i'w brofi i gyd ar unwaith. Felly mae wedi'i rannu'n bedwar. Y Mynyddoedd Du yn y dwyrain, wedi'i gwarchod gan dref farchnad Talgarth a thref lyfrau'r Gelli Gandryll. Mae Bannau Brycheiniog yn cynnwys y mynydd uchaf yn ne Prydain, Pen-y-Fan. Hen faes hela brenhinol y Fforest Fawr. Y Mynydd Du yn y gorllewin gyda thref haearn Ystradgynlais yn ei chysgod.

 

Mae hwn yn harddwch sy'n eich rhwystro yn eich traciau. Ymdeimlad o ofod sy'n rhoi eich bywyd mewn persbectif newydd. Noddfa ac ysbrydoliaeth.

 

Byddech yn disgwyl iddo ddenu pobl sydd ag angerdd am antur awyr agored. Cerddwyr, morwyr, pysgotwyr, canŵ-wyr, mynyddwyr, barcutwyr, marchogion. A byddech chi'n iawn.

 

Ond nid yw'n stopio yno. Byddwch hefyd yn dod o hyd i ogofwyr, sêr-gazers, mynychwyr gwyliau, daearegwyr a hyd yn oed selogion awyrennau. Pawb yn mynd eu ffordd eu hunain, gan wneud eu hatgofion eu hunain. Does ryfedd fod y byd yn talu sylw.

 

Mae Gŵyl Jazz Aberhonddu, Gŵyl y Gelli a Gŵyl y Dyn Gwyrdd yng Nghrucywel i gyd yn dod â hudoliaeth ryngwladol i Ganolbarth Cymru wledig.

 

Mae’r creigiau yn Fforest Fawr mor anhygoel fel eu bod wedi cael eu cydnabod fel Geoparc Ewropeaidd. Yr ogofâu arddangos yn Dan-yr-Ogof yw'r gorau yn Ewrop. Mae safleoedd damweiniau awyrennau wedi’u gwasgaru ar draws ucheldiroedd gwyllt y Parc Cenedlaethol fel atgof ingol o’r Ail Ryfel Byd.

 

Ac mae awyr dywyll iawn ym mhobman. Mor dywyll gallwch weld sêr pell, nifylau llachar a hyd yn oed cawodydd meteor. Dyna pam mai Bannau Brycheiniog yw’r pumed safle yn y byd i gael ei wneud yn Warchodfa Awyr Dywyll Ryngwladol.

 

Llwybr Llaethog neu Ffordd y Bannau? Bydd Canolfan Ymwelwyr y Parc Cenedlaethol i'r de o Aberhonddu yn rhoi'r holl wybodaeth fewnol sydd ei hangen arnoch i greu eich profiad unigryw eich hun. 

I gael rhagor o wybodaeth am Fannau Brycheiniog Cliciwch Yma

About
Towns

Trefi ym Mannau Brycheiniog

Events
Image by Jens Thekkeveettil

Digwyddiadau 2022 yn dod yn fuan...

Image by Marcus Woodbridge

Bannau Brycheiniog
Llety/Atyniadau a Gweithgareddau

Stay and Enjoy
bottom of page