top of page
Hay Festival Children - Hay On Wye - OC copy.jpg

Digwyddiadau

Digwyddiadau 

Rhanbarth sy'n gyfoethog mewn diwylliant, harddwch naturiol, ac ysbryd cymunedol bywiog.

Archwiliwch ein digwyddiadau amrywiol sy'n arddangos y gorau o'r hyn sydd gan Bowys i'w gynnig:

Drwy gydol y flwyddyn, mae Powys yn dod yn fyw gydag amrywiaeth o ddigwyddiadau a gwyliau sy'n darparu ar gyfer pob diddordeb. P'un a ydych chi wedi'ch swyno gan atyniad dathliadau treftadaeth, swyn marchnadoedd lleol, neu gyffro anturiaethau awyr agored, mae gan Bowys rywbeth arbennig i'w gynnig.

Bydd digwyddiadau ychwanegol yn cael eu hychwanegu at y wefan wrth i'w dyddiadau ddod ar gael trwy gydol y flwyddyn 2024.

 

Cadwch lygad am restr gynyddol o ddigwyddiadau cyffrous ac amrywiol a fydd yn cael eu harddangos ar y wefan, gan roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi gynllunio a mwynhau eich profiadau yn y flwyddyn i ddod.

Hay Festival Family - Hay On Wye - OC.jpg

Treftadaeth a Diwylliant:

Archwiliwch dapestri cyfoethog hanes Powys trwy ddigwyddiadau a gwyliau treftadaeth. O ffeiriau canoloesol i ail-greu hanesyddol, ymgollwch yn straeon y gorffennol. Darganfyddwch draddodiadau hynafol, ymwelwch â safleoedd hanesyddol, a dathlwch y dreftadaeth ddiwylliannol unigryw sy'n ein diffinio.

Anturiaethau Awyr Agored:

I'r rhai sy'n frwd dros yr awyr agored, mae Powys yn faes chwarae antur. Ymunwch â gwyliau cerdded i groesi tirweddau prydferth, cymryd rhan mewn digwyddiadau beicio sy'n arddangos harddwch y rhanbarth, neu gychwyn ar anturiaethau marchogaeth trwy lwybrau tawel.

danteithion Bwyd a Diod:

Mwynhewch flas Powys yn ein gwyliau bwyd amrywiol. Mwynhewch gynnyrch lleol, creadigaethau artisanal, a danteithion coginiol sy'n arddangos arlwy gastronomig y rhanbarth.

Golygfa Celfyddydau a Cherddoriaeth:

Dathlwch greadigrwydd a thalent yn ein gwyliau celfyddydol a cherddoriaeth. Mwynhewch berfformiadau gan artistiaid lleol a rhyngwladol, darganfyddwch berlau cudd mewn arddangosfeydd celf, a gadewch i'r rhythm eich cario i ffwrdd mewn digwyddiadau cerddorol.

Cysylltu â'r Gymuned:

Nid yw digwyddiadau Powys yn ymwneud â dathliadau yn unig; maent yn ymwneud â chysylltu â'r gymuned. P'un a ydych chi'n archwilio marchnadoedd lleol, yn mynychu gwyliau treftadaeth, carnifalau haf neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored, fe gewch chi groeso cynnes gan y bobl sy'n gwneud Powys yn lle gwirioneddol arbennig.

1.png

Celfyddydau Powys 

Dathlu creadigrwydd a mynegiant artistig yng Nghanolbarth Cymru.

Ymgollwch mewn amrywiaeth o wyliau, arddangosfeydd, gweithdai, a pherfformiadau, yn cynnwys artistiaid lleol a rhyngwladol. O gelfyddydau gweledol i berfformiadau byw, mwynhewch ddathliad o gymuned a thapestri o brofiadau diwylliannol.

Rhai uchafbwyntiau i edrych ymlaen at:

 • Gŵyl y Gelli:

  • Lleoliad: Y Gelli Gandryll

  • Disgrifiad: Yn un o wyliau llenyddol enwocaf y byd, mae Gŵyl y Gelli yn y Gelli Gandryll yn denu awduron, beirdd, meddylwyr ac artistiaid o wahanol feysydd. Mae’n ddathliad o lenyddiaeth, syniadau, a’r celfyddydau yng nghyd-destun cefn gwlad prydferth Cymru.

 • Gŵyl Baróc Aberhonddu:

  • Lleoliad: Aberhonddu

  • Disgrifiad: Mae'r ŵyl hon yn canolbwyntio ar y cyfnod Baróc o gerddoriaeth glasurol, gan gynnwys cyngherddau, dosbarthiadau meistr, a gweithdai. Daw cerddorion enwog a thalentau newydd at ei gilydd i ddathlu treftadaeth gyfoethog cerddoriaeth Baróc.

 • Gŵyl y Dyn Gwyrdd:

  • Lleoliad: Crucywel

  • Disgrifiad: Er nad yw'n ŵyl gelfyddydol yn unig, mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn ddigwyddiad bywiog sy'n cyfuno cerddoriaeth, celfyddydau, llenyddiaeth a pherfformiad. Mae'n aml yn cynnwys maes sy'n ymroddedig i lenyddiaeth a digwyddiadau llafar, gan ychwanegu dimensiwn artistig i'r profiad cyffredinol.

 • Gŵyl Opera Canolbarth Cymru:

  • Lleoliad: Lleoliadau amrywiol yng Nghanolbarth Cymru

  • Disgrifiad: Yn ddathliad o opera, mae Gŵyl Opera Canolbarth Cymru yn arddangos cynyrchiadau opera proffesiynol, datganiadau a gweithdai. Mae’n rhoi llwyfan i selogion opera profiadol a’r rhai sy’n newydd i’r genre.

 

 • Gŵyl Gelfyddydau Brycheiniog:

  • Lleoliad: Aberhonddu

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Gelfyddydau Brycheiniog yn ddigwyddiad amlddisgyblaethol sy’n dathlu’r celfyddydau mewn amrywiol ffurfiau, gan gynnwys celfyddydau gweledol, cerddoriaeth, theatr, a dawns. Mae’r ŵyl yn aml yn cynnwys rhaglen amrywiol o berfformiadau ac arddangosfeydd.

4.png
2.png
1.png

Amaethyddiaeth Powys :

Profwch y gorau mewn bywyd gwledig gydag arddangosfeydd da byw, cystadlaethau amaethyddol, digwyddiadau marchogaeth, a marchnad ffermwyr brysur. Cyfle gwych i gysylltu â threftadaeth amaethyddol Powys.

 • Sioe Frenhinol Cymru:

  • Lleoliad: Llanfair-ym-Muallt

  • Disgrifiad: Mae Sioe Frenhinol Cymru yn un o sioeau amaethyddol mwyaf y DU, gan ddenu ffermwyr, arddangoswyr ac ymwelwyr o bob rhan o'r wlad. Mae'n cynnwys cystadlaethau da byw, digwyddiadau marchogaeth, arddangosfeydd peiriannau amaethyddol, a marchnad ffermwyr fywiog.

 

 • Sioe Sir Aberhonddu:

  • Lleoliad: Aberhonddu

  • Disgrifiad: Mae Sioe Sir Aberhonddu yn sioe amaethyddol draddodiadol sy’n amlygu’r gorau o fyd ffermio a bywyd gwledig. Mae fel arfer yn cynnwys cystadlaethau da byw, digwyddiadau marchogaeth, sioeau cŵn, ac arddangosfeydd amaethyddol amrywiol.

 

 • Sioe Llanfyllin:

  • Lleoliad: Llanfyllin

  • Disgrifiad: Mae Sioe Llanfyllin yn ddigwyddiad cymunedol sy'n dod â ffermwyr, trigolion ac ymwelwyr ynghyd. Mae'n cynnwys arddangosfeydd da byw, digwyddiadau marchogaeth, arddangosfeydd crefft, a gweithgareddau ar gyfer pob oed.

 

 • Sioe Trefyclo:

  • Lleoliad: Trefyclo

  • Disgrifiad: Mae Sioe Trefyclo yn ddigwyddiad amaethyddol hirsefydlog sy'n arddangos treftadaeth amaethyddol yr ardal. Mae’n cynnwys cystadlaethau da byw, sioeau ceffylau, treialon cŵn defaid, ac amrywiaeth o stondinau masnach.

 

 • Sioe Amaethyddol Sir Drefaldwyn:

  • Lleoliad: Y Drenewydd

  • Disgrifiad: Mae Sioe Amaethyddol Sir Drefaldwyn yn ddigwyddiad blynyddol sy'n dathlu amaethyddiaeth, garddwriaeth, a bywyd cefn gwlad. Gall ymwelwyr fwynhau arddangosfeydd da byw, cystadlaethau marchogaeth, ac arddangosfeydd peiriannau amaethyddol.

Gŵyl Fwyd Powys:

Mwynhewch eich blasbwyntiau yng Ngŵyl Fwyd Powys, lle mae cynhyrchwyr lleol yn arddangos y danteithion coginiol gorau. Profwch gawsiau artisanal, siocledi wedi'u gwneud â llaw, diodydd wedi'u bragu'n lleol, a llawer mwy. Mwynhewch arddangosiadau coginio byw, sesiynau blasu, a'r cyfle i brynu danteithion blasus i fynd adref gyda chi.

 • Gŵyl Fwyd Aberhonddu:

  • Lleoliad: Aberhonddu

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd Aberhonddu yn ddathliad o fwyd a diod lleol, yn cynnwys amrywiaeth eang o stondinau yn cynnig cynnyrch ffres, bwydydd crefftus, a diodydd. Gall ymwelwyr fwynhau sesiynau blasu, arddangosiadau coginio, a'r cyfle i brynu nwyddau lleol o ansawdd uchel.

 

 • Gŵyl Fwyd y Drenewydd:

  • Lleoliad: Y Drenewydd

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd y Drenewydd yn arddangos y gorau o arlwy coginio Canolbarth Cymru. Gyda ffocws ar gynnyrch lleol a rhanbarthol, mae’r ŵyl yn cynnwys stondinau bwyd, arddangosiadau coginio, adloniant byw, a gweithgareddau i’r teulu cyfan.

 

 • Gŵyl Fwyd y Gelli Gandryll:

  • Lleoliad: Y Gelli Gandryll

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd Y Gelli Gandryll yn ddigwyddiad amlwg yn y rhanbarth. Mae’n dod â chogyddion, cynhyrchwyr bwyd, a selogion ynghyd ar gyfer penwythnos o ddanteithion coginiol, gan gynnwys sesiynau blasu, dosbarthiadau meistr, a marchnad bwyd stryd fywiog.

 

 • Gŵyl Fwyd Llandrindod:

  • Lleoliad: Llandrindod

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd Llandrindod yn dathlu cynnyrch lleol a Chymreig, gan gynnig amrywiaeth o stondinau bwyd a diod, arddangosiadau coginio, a gweithgareddau i deuluoedd.

 

 • Gŵyl Fwyd Machynlleth:

  • Lleoliad: Machynlleth

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd Machynlleth yn ddigwyddiad cymunedol sy'n tynnu sylw at dalent coginio'r rhanbarth. Gyda chymysgedd o stondinau bwyd, gweithdai, ac adloniant, mae’n rhoi llwyfan i gynhyrchwyr a chogyddion lleol arddangos eu creadigaethau.

 

 • Llwybrau Blas Cymru Taste Wales:

3.png
_BWF4483.jpg
2.png

Gŵyl Gerdd Powys:

Gadewch i’r gerddoriaeth eich ysgubo i ffwrdd yng Ngŵyl Gerdd Powys, digwyddiad deinamig sy’n cynnwys amrywiaeth o genres cerddorol. O fandiau lleol i berfformwyr enwog, mae’r ŵyl hon yn darparu ar gyfer pob chwaeth. Ymunwch â’r rhythm ac ymhyfrydu yn llawenydd cerddoriaeth fyw yn erbyn cefndir tirweddau golygfaol Powys.

 

 • Gŵyl y Dyn Gwyrdd:

  • Lleoliad: Crucywel (ger Powys)

  • Disgrifiad: Er nad yw'n uniongyrchol ym Mhowys, mae Gŵyl y Dyn Gwyrdd yn ddigwyddiad amlwg ym Mannau Brycheiniog gerllaw. Mae'n ŵyl gerddoriaeth aml-genre sy'n cynnwys amrywiaeth eang o artistiaid, ynghyd â chomedi, llenyddiaeth a chelf. Cynhelir yr ŵyl ym Mharc Glanusk hardd.

 

 • Gŵyl Jazz Aberhonddu:

  • Lleoliad: Aberhonddu

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Jazz Aberhonddu yn ddigwyddiad sydd wedi’i hen sefydlu sy’n dod â selogion jazz i dref hardd Aberhonddu. Mae'r ŵyl yn cynnwys amrywiaeth eang o berfformiadau jazz mewn gwahanol leoliadau ar draws y dref.

 • Gŵyl Gerdd y Gelli:

  • Lleoliad: Y Gelli Gandryll

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Gerdd y Gelli yn ddigwyddiad blynyddol sy’n arddangos cerddoriaeth glasurol a chyfoes yn nhref swynol y Gelli Gandryll. Mae'r ŵyl yn cynnwys cyngherddau, datganiadau, a pherfformiadau gan gerddorion enwog.

 • Gwyl HowTheLightGetsIn:

  • Lleoliad: Y Gelli Gandryll

  • Disgrifiad: Er ei bod yn bennaf yn ŵyl athroniaeth a cherddoriaeth, mae HowTheLightGetsIn yn cynnwys rhaglen gerddoriaeth amrywiol gyda pherfformiadau byw ar draws sawl cam. Mae'n ddigwyddiad unigryw sy'n cyfuno trafodaethau deallusol ag awyrgylch gerddoriaeth fywiog.

 • Gŵyl Baróc Aberhonddu:

  • Lleoliad: Aberhonddu

  • Disgrifiad: Er ei bod yn canolbwyntio ar gerddoriaeth Baróc, mae Gŵyl Baróc Aberhonddu yn ddigwyddiad nodedig i selogion cerddoriaeth glasurol. Mae’r ŵyl yn cynnwys perfformiadau gan brif gerddorion ac ensembles mewn lleoliadau hanesyddol o amgylch Aberhonddu.

Gŵyl Fwyd Powys:

Mwynhewch eich blasbwyntiau yng Ngŵyl Fwyd Powys, lle mae cynhyrchwyr lleol yn arddangos y danteithion coginiol gorau. Profwch gawsiau artisanal, siocledi wedi'u gwneud â llaw, diodydd wedi'u bragu'n lleol, a llawer mwy. Mwynhewch arddangosiadau coginio byw, sesiynau blasu, a'r cyfle i brynu danteithion blasus i fynd adref gyda chi.

 • Gŵyl Fwyd Aberhonddu:

  • Lleoliad: Aberhonddu

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd Aberhonddu yn ddathliad o fwyd a diod lleol, yn cynnwys amrywiaeth eang o stondinau yn cynnig cynnyrch ffres, bwydydd crefftus, a diodydd. Gall ymwelwyr fwynhau sesiynau blasu, arddangosiadau coginio, a'r cyfle i brynu nwyddau lleol o ansawdd uchel.

 

 • Gŵyl Fwyd y Drenewydd:

  • Lleoliad: Y Drenewydd

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd y Drenewydd yn arddangos y gorau o arlwy coginio Canolbarth Cymru. Gyda ffocws ar gynnyrch lleol a rhanbarthol, mae’r ŵyl yn cynnwys stondinau bwyd, arddangosiadau coginio, adloniant byw, a gweithgareddau i’r teulu cyfan.

 

 • Gŵyl Fwyd y Gelli Gandryll:

  • Lleoliad: Y Gelli Gandryll

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd Y Gelli Gandryll yn ddigwyddiad amlwg yn y rhanbarth. Mae’n dod â chogyddion, cynhyrchwyr bwyd, a selogion ynghyd ar gyfer penwythnos o ddanteithion coginiol, gan gynnwys sesiynau blasu, dosbarthiadau meistr, a marchnad bwyd stryd fywiog.

 

 • Gŵyl Fwyd Llandrindod:

  • Lleoliad: Llandrindod

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd Llandrindod yn dathlu cynnyrch lleol a Chymreig, gan gynnig amrywiaeth o stondinau bwyd a diod, arddangosiadau coginio, a gweithgareddau i deuluoedd.

 

 • Gŵyl Fwyd Machynlleth:

  • Lleoliad: Machynlleth

  • Disgrifiad: Mae Gŵyl Fwyd Machynlleth yn ddigwyddiad cymunedol sy'n tynnu sylw at dalent coginio'r rhanbarth. Gyda chymysgedd o stondinau bwyd, gweithdai, ac adloniant, mae’n rhoi llwyfan i gynhyrchwyr a chogyddion lleol arddangos eu creadigaethau.

 

 • Llwybrau Blas Cymru Taste Wales:

_BWF6078.jpg
bottom of page