top of page
Image by Matt Aylward

Golff

Golff

Golff ym Mhowys: Paradwys i Golffwyr Yng nghanol Tirweddau Syfrdanol

Croeso i Bowys, lle mae atyniad golff yn cwrdd â harddwch syfrdanol cefn gwlad Cymru. Yn swatio yng nghanol Cymru, mae Powys yn cynnig profiad golffio sy’n asio gwefr y gêm yn ddi-dor â llonyddwch natur.

Cyrsiau Pencampwriaeth Yng nghanol ysblander golygfaol:

Mae gan Bowys ddetholiad o gyrsiau golff pencampwriaeth sy'n darparu ar gyfer chwaraewyr o bob lefel. Dewch i ffwrdd yn erbyn cefndir o fryniau tonnog, dyffrynnoedd gwyrddlas toreithiog, a thirnodau hanesyddol.

 

Mae pob cwrs wedi'i gynllunio'n fanwl i ddarparu profiad heriol ond pleserus i golffwyr profiadol a'r rhai sy'n newydd i'r gamp.

Golf Players

Golygfeydd syfrdanol ym mhob twll:

Wrth i chi lywio'r ffyrdd teg, byddwch yn barod i gael eich swyno gan olygfeydd panoramig sy'n ymestyn cyn belled ag y gall y llygad ei weld. Mae’r tirweddau tonnog, sydd wedi’u fframio gan fynyddoedd mawreddog Cymru, yn creu lleoliad llun-berffaith ar gyfer rownd gofiadwy o golff. P'un a ydych chi'n golffiwr o ddifrif neu'n mwynhau gêm hamddenol, mae Powys yn cynnig cynfas naturiol heb ei ail ar gyfer eich anturiaethau golffio.

Cyfleusterau a Mwynderau Golff:

Mae Powys yn ymfalchïo yn ei chyfleusterau golff sy'n cael eu cynnal a'u cadw'n dda. Mae cyfleusterau o'r radd flaenaf, gan gynnwys tai clwb gyda therasau panoramig, siopau proffesiynol, a hyfforddwyr proffesiynol, yn sicrhau bod eich profiad golff nid yn unig yn heriol ond hefyd yn gyfforddus ac yn bleserus.

Golff i Bawb:

Gyda'i hinsawdd dymherus, mae Powys yn gyrchfan golffio delfrydol trwy gydol y flwyddyn. Mae'r gwanwyn a'r haf yn darparu tirweddau gwyrddlas a dyddiau hirach, tra bod lliwiau bywiog yr hydref yn ychwanegu haen ychwanegol o harddwch i'ch profiad golffio. Mae hyd yn oed y gaeaf, gyda'i aer ffres a'i awyr glir, yn cynnig swyn unigryw i'r rhai sy'n awyddus i herio'r elfennau.

Cynlluniwch Eich Taith Golff:

P'un a ydych chi'n cynllunio penwythnos golff neu wyliau golff hirach, mae gan Bowys rywbeth i bob golffiwr. Cyfunwch eich angerdd am golff gyda'r dreftadaeth ddiwylliannol gyfoethog, pentrefi swynol, a lletygarwch cynnes y mae Powys yn adnabyddus amdano. Archwiliwch ein pecynnau golff, opsiynau llety, ac atyniadau lleol i greu teithlen berffaith ar gyfer eich antur golff ym Mhowys.

Gwybodaeth ddefnyddiol

https://www.golfshake.com/course/Europe/United_Kingdom/Wales/Powys/

Golf Players

Darganfyddwch bleser golff yng nghanol tirweddau hudolus Powys. P'un a ydych yn chwaraewr profiadol profiadol neu'n chwaraewr achlysurol, mae ein cyrsiau golff yn rhoi addewid o brofiad bythgofiadwy. Cynlluniwch eich taith golff ym Mhowys, lle mae harddwch Cymru yn cyd-fynd â phob siglen.

 

 

Golff Clwb Golff Cradoc

  • Lleoliad: Parc Penoyre, Cradoc, Aberhonddu, LD3 9LP

  • Disgrifiad: Yn swatio yn Nyffryn Wysg, mae Clwb Golff Cradoc yn cynnig cwrs 18-twll heriol gyda golygfeydd godidog o'r wlad o amgylch.

 

 • Clwb Golff Llandrindod

  • Lleoliad: Llandrindod, Powys, LD1 5NY

  • Disgrifiad: Wedi'i leoli yn nhref ffynhonnau Llandrindod, mae'r cwrs golff hwn yn darparu cynllun parcdir 18-twll gyda golygfeydd golygfaol.

 

 • Clwb Golff Llanfair ym Muallt

  • Lleoliad: Golf Road, Llanfair-ym-Muallt, LD2 3NF

  • Disgrifiad: Mae Clwb Golff Llanfair-ym-Muallt yn cynnwys cwrs parcdir 18-twll ac mae'n adnabyddus am ei leoliad prydferth a'i awyrgylch cyfeillgar.

 

 • Clwb Golff Rhosgoch

  • Lleoliad: Rhosgoch

  • Disgrifiad: 9 twll, par 68 (4352 llath), cwrs golff parcdir preifat.

Golf club and ball
bottom of page