top of page
Untitled design (6).png

Mae'r haf ym Mhowys yn gyfnod pan fo natur yn deffro yn ei holl ogoniant.

 

Y bryniau tonnog  wedi'u haddurno â charped gwyrdd bywiog, ac mae'r dolydd yn byrlymu â ffrwydrad o flodau gwyllt, gan greu tapestri syfrdanol o liwiau.  Ewch am dro hamddenol drwy'r tirweddau prydferth hyn, anadlwch yr awyr iach, llawn blodau, a gadewch i'r llonyddwch olchi drosoch.

Sŵn gwenyn yn suo ac adar sy’n canu’r sain sy’n darparu’r trac sain i’ch archwiliad natur yn yr haf.  Colli eich hun yn symffoni felodaidd caneuon adar wrth i chi fentro i’r coed, lle mae golau’r haul yn dawnsio drwy’r canopi uwchben. Cadwch lygad am fywyd gwyllt swil, fel gwiwerod coch neu hyd yn oed ceirw mawreddog, wrth iddynt lywio eu cynefinoedd naturiol yn osgeiddig.

Mae Powys wedi’i bendithio â llynnoedd symudliw ac afonydd troellog sy’n eich gwahodd i oeri yn ystod dyddiau cynnes yr haf. Trochwch eich bysedd traed yn y dyfroedd grisial-glir, ewch am nofio braf, neu hyd yn oed rhowch gynnig ar gaiacio neu badlfyrddio. Mae'r llawenydd o gael eich amgylchynu gan ryfeddodau dyfrol natur yn ddigyffelyb. 

I'r rhai sy'n chwilio am antur, mae tymor yr haf ym Mhowys yn cynnig llu o weithgareddau awyr agored. Gwisgwch eich esgidiau cerdded a choncro llwybrau Bannau Brycheiniog, gan fwynhau golygfeydd panoramig syfrdanol ar hyd y ffordd. Neu heriwch eich hun gyda thaith feicio mynydd wefreiddiol trwy'r tir garw. Mae'r opsiynau'n ddiddiwedd, ac mae'r gwobrau'n fythgofiadwy. 

Llawenhewch yn y toreth o fflora a ffawna, gadewch i'r golau haul cynnes gusanu'ch croen, a gadewch i'r ysblander naturiol adfywio'ch ysbryd.

 

Mae byd natur yn galw, ac mae Powys yn barod i'ch cofleidio â breichiau agored.

#NaturHafInPowys #Tirweddau Llewyrchus #Paradise Blodau Gwylltion #Anturiaethau Awyr Agored #EmbraceTheSplendor #DarganfodPowys

bottom of page