top of page

Dyfroedd Hudol

Ffyrdd Dŵr ym Mhowys

Mae'n un o ogoniannau mawr Canolbarth Cymru na allwch chi fynd yn bell heb ddod ar draws dŵr. Nentydd mynydd clir, afonydd llawn clogfeini, llynnoedd rhewlifol, Cronfeydd Dŵr syfrdanol a chamlesi tawel, mae gennym ni nhw i gyd.

bottom of page