top of page
Elan Valley Autumn.jpg

Anhygoel 

 Hydref 

If it's possible the landscape of Mid Wales becomes even more spectacular at this time of year.

A simple drive between towns treats you to views of heather-soaked hills, rushing rivers and streams, and naturally created tunnels between ancient trees with their heavy burdens of leaves scattering in the chilled winds.

 

Golden afternoon lights caress the tops of hills in the late autumn sunshine,

Puddles of rainwater on the ground await the jump from a pair of muddy wellies.

Leaves dance on the pavements in towns, whilst in fields and woodlands, they haphazardly arrange themselves into piles waiting to be kicked into the air and to float silently back into a carpet of gold and red before being crunched and trampled by adventurers boots

 

The water in the reservoirs and lakes begins to rise, the salmon make their journey upstream, leaping waterfalls and swimming to the promise of calmer waters.

 

Winter woollies find their way to the front of the wardrobe, ready for layering up,

There’s more of a chill in the air in the mornings, the first cup of coffee isn’t just a treat now...its a necessity, it reaches your soul whilst you look out at the frost-tipped hills and valleys.

 

Our dark skies roll in that little bit earlier each day.

The log burners in the cosy holiday lets and b&bs become even more satisfying to sit beside whilst you enjoy some of the amazing food and drink that is on offer from artisan shops, independents, farmer's markets and food festivals.

 

Fantastic firework displays, crackling bonfires, cravings for hot chocolate with squidgy marshmallows and dazzling star-filled dark skies.

Autumn has well and truly landed in Mid Wales

pumpkin28.jpg
Fireworks over llandrindod Lake 15_1.jpg

Noson Tân Gwyllt / Tân Gwyllt

Cotiau cynnes a hetiau gwlân, afalau taffi yn glynu at eich dannedd, malws melys yn troi'n frown euraidd wrth iddynt garameleiddio  ar y tân o'ch blaen, dwy law faneg yn cwtshio'r mwg o siocled poeth yn nes, hyrddiadau o ddawns ysgafn yn y nefoedd , arogl tân yn rhuo a cacophony o ffrwydradau yn awyr y nos

Mae yna rywbeth am wylio tân gwyllt yn hedfan i'r awyr ac yn ffrwydro o flaen eich llygaid sy'n parhau i fod yn hudol beth bynnag fo'ch oedran.

Dyma rai awgrymiadau da i fod yn gyfrifol:

  • Mynychu arddangosfa drefnus yn hytrach na dal eich arddangosfa eich hun

  • Prynwch dân gwyllt gan fanwerthwr cofrestredig, gwnewch yn siŵr bod y marc CE arnynt

  • Ystyriwch ddefnyddio tân gwyllt sŵn isel gan y gallant leihau’r straen a achosir fel arfer gan dân gwyllt uchel lle mae anifeiliaid yn ogystal â phobl sy’n dioddef o PTSD yn y cwestiwn

Cofiwch yr ystyriaethau hyn nid yn unig ar Noson Tân Gwyllt ond ar unrhyw adeg arall yn ystod y flwyddyn pan fyddwch efallai'n bwriadu cynnau tân gwyllt.

Gallwch ddod o hyd i adnoddau i lawrlwytho a chefnogi diogelwch tân gwyllt yn http://www.gov.uk/guidance/my-safety-fireworks

Mae’r Gwenoliaid i gyd bellach wedi gadael am hinsoddau cynhesach ond mae cyfoeth cyfoethog yr hydref o ffrwythau ac aeron yn denu ymwelwyr newydd o wledydd pell.

 

Mae'r adenydd coch yn tyrru i Gymru o'r Ffindir, Norwy a Sweden i wledda ar yr aeron a gynhyrchir gan lwyni gwrychoedd fel y Ddraenen Wen a'r Ysgaw. Maent yn mudo yn y nos ac mae eu galwadau chwibanu uchel i'w clywed yn aml ar nosweithiau tywyll llonydd, yn enwedig pan fo heidiau mawr yn symud.

 

Mae tocynnau maes hefyd yn cyrraedd o'u meysydd magu yng Ngwlad yr Iâ a gogledd Ewrop. Maen nhw'n ymweld â Chymru i wledda ar aeron a ffrwythau sydd wedi cwympo. Gall perllannau, yn enwedig y rhai lle mae ffrwythau sydd wedi cwympo yn cael eu gadael ar y ddaear, ddenu niferoedd enfawr o docynnau maes. Fodd bynnag, maent yn aderyn ehedog ac yn encilio'n gyflym i gopaon coed os aflonyddir arnynt.  

 

Ymhlith yr ymwelwyr gaeaf eraill sydd bellach yn cyrraedd o'u meysydd magu gogleddol mae Chwigwellt a Chorhwyaden. Mae'r hwyaid hyn i'w cael ar lynnoedd a phyllau mawr lle maen nhw'n bwydo ar lystyfiant dyfrol ac infertebratau. Mae Chwigwellt a Chorhwyaden yn mudo dros bellteroedd enfawr i ddianc rhag tymheredd rhewllyd y gaeaf yn eu tiroedd magu gogleddol. Mae'n anhygoel meddwl y gallai Chwiwell yn gaeafu ym Mhowys fod wedi hedfan yr holl ffordd o Rwsia.

 

Ar yr adeg hon o’r flwyddyn mae ein hadaren ysglyfaethus eiconig, y Barcud Coch, yn llawer haws i’w weld, yn enwedig lle mae heidiau mawr yn ymgasglu mewn mannau bwydo fel Fferm Gigrin yn Rhaeadr. Mae'r Barcud Coch yn stori lwyddiant cadwraeth; unwaith i lawr i dri unigolyn yn unig, mae poblogaeth y Barcud Coch yng Nghymru bellach yn cynnwys tua dwy fil a hanner o barau.

 

Bob hyn a hyn gall aderyn gyda marciau anarferol ac afreolaidd ymddangos mewn poblogaeth o adar sydd fel arall wedi'u marcio fel arfer. Ar hyn o bryd mae un aderyn o'r fath yn dod i orsaf fwydo'r Barcud Coch yn Fferm Gigrin. Mae'r Barcud Coch anarferol hwn bron yn gyfan gwbl wyn; a fydd yr aderyn trawiadol hwn yn cynhyrchu epil gwyn? Bydd yn rhaid i ni aros tan y gwanwyn i gael gwybod ……...

Autumn Nature

red kite 14.jpg
bottom of page