top of page
CloudCarpet_AlynWallacePhotography_2048.jpg
logo powys gwyn .png

Croeso

Croeso,
Croeso i Ganolbarth Cymru

Croeso i Bowys, lle mae eiliadau bythgofiadwy yn aros ar bob tro, lle mae pob cornel yn dal cyfrinach yn aros i gael ei darganfod, lle nad yw harddwch natur yn gwybod unrhyw derfynau, a lle mae lletygarwch cynnes yn ffordd o fyw.

Ymgollwch yn llonyddwch dyffrynnoedd gwyrddlas toreithiog, bryniau tonnog, a llynnoedd symudliw. Archwiliwch gestyll hynafol sy'n dyst i dreftadaeth gyfoethog y rhanbarth. Ymgysylltwch â phobl leol gyfeillgar sy'n eich croesawu â breichiau agored a rhannu'r straeon a'r traddodiadau sy'n gwneud Powys yn wirioneddol unigryw.

P'un a ydych yn chwilio am anturiaethau awyr agored, profiadau diwylliannol, neu'n syml am le i ymlacio ac adfywio, mae gan Bowys rywbeth at ddant pawb.

Darganfyddwch berlau cudd, cysylltu â natur, a chofleidio cynhesrwydd y wlad hudol hon.

Darganfyddwch wlad hudolus a harddwch naturiol yn swatio yng nghanol Canolbarth Cymru.

Map of Wales - powys wedi'i amlygu.png
Peak_AlynWallacePhotography_2048.jpg

Darganfod
Awyr Dywyll

Darganfyddwch y bydysawd uchod.

Dihangwch o oleuadau'r ddinas a phrofwch gyfaredd Powys o dan flanced o sêr. Mae ein tirweddau newydd a’n llygredd golau lleiaf posibl yn creu’r cynfas perffaith ar gyfer syllu ar y sêr a rhyfeddodau nefol.

 

Ymunwch â ni am noson o ryfeddod, lle gallwch chi weld y cosmos fel nad ydych chi erioed wedi'i weld o'r blaen. Archwiliwch Awyr Dywyll Powys a gadewch i'r bydysawd eich ysbrydoli."

bottom of page