top of page
Untitled-11.png

Mythau &

Chwedlau

Mythau & Chwedlau

Ni fydd yn cymryd llawer o amser i chi sylweddoli, yn enwedig ar ôl noson yn un o’n tafarndai gwych, ein bod ni yma yng Nghanolbarth Cymru yn hoffi adrodd straeon. Gorau po dalaf.

 

Mae rhai ohonynt yn frawychus, rhai yn galonogol, rhai yn amhosibl rhamantus. Mae rhai yn mynd yr holl ffordd yn ôl i niwloedd ein gorffennol Celtaidd ac yn helpu i'n hatgoffa pwy ydym ni. Gall rhai hyd yn oed fod yn wir. Bydd yn rhaid i chi wneud eich meddwl eich hun i fyny am hynny. Rydyn ni’n eithaf argyhoeddedig bod y bardd chwedlonol Taliesin wedi’i eni yn Llanfair Caereinion, fod gan ffynnon sanctaidd Llanfyllin rinweddau iachau hudolus a’u bod nhw wir wedi dunk gwrachod yng ngwarchodfa natur Pwll-y-Wrach.

 

Mae’n ddigon posib bod y ddraig olaf yng Nghymru yn dal i gysgu yng Nghoedwig Maesyfed, wedi’i gwarchod gan bedair eglwys sydd i gyd wedi’u cysegru i Sant Mihangel.

 

Mae'n debyg bod Bedd y Lladron yn eglwys Trefaldwyn wedi gorwedd yn foel am ganrif diolch i felltith gan ddyn a grogwyd ar gam.

 

A bod yn berffaith onest, rydyn ni’n llai sicr bod nymff dŵr o’r enw Sabrina yn byw yn yr Afon Hafren. Neu fod monolith Oes Efydd Maen Llia yn crwydro i ffwrdd am ddiod bob tro y bydd ceiliog yn canu.

 

Ond rydyn ni reit y tu ôl i Gorsey yr Afanc o Lyn Syfaddan. Rhan crocodeil, rhan greadur o hunllef. Ein Anghenfil Loch Ness ni ein hunain, ac yr un mor real – onest.

bottom of page