top of page
Fireworks over Llandrindod Lake 12.jpg

Coelcerth 

Nos 

Cotiau cynnes a hetiau gwlân, afalau taffi yn glynu at eich dannedd, malws melys yn troi'n frown euraidd wrth iddynt garameleiddio  ar y tân o'ch blaen, dwy law faneg yn cwtshio'r mwg o siocled poeth yn nes, hyrddiadau o ddawns ysgafn yn y nefoedd , arogl tân yn rhuo a cacophony o ffrwydradau yn awyr y nos

Mae yna rywbeth am wylio tân gwyllt yn hedfan i'r awyr ac yn ffrwydro o flaen eich llygaid sy'n parhau i fod yn hudol beth bynnag fo'ch oedran.

 

Ond, nid yw'n hudolus i bawb.

Tra bod llawer yn edrych ymlaen at Noson Tân Gwyllt, mae eraill yn llawn pryder yn y cyfnod cyn iddi.

Mae adroddiadau gan yr RSPCA , yn amcangyfrif bod tua 62% o gŵn, 54% o gathod a 55% o geffylau yn dangos arwyddion o drallod yn ystod arddangosfeydd tân gwyllt.

Gall synau uchel a fflachiadau sydyn o olau llachar ddychryn anifeiliaid fferm ac achosi iddynt anafu eu hunain ar ffensys ac offer fferm.

Mae'r RSPCA wedi cynhyrchu rhywfaint o gyngor defnyddiol i'r rhai sy'n cynllunio arddangosfa tân gwyllt i gyfyngu ar effaith tân gwyllt ar anifeiliaid anwes, ceffylau a da byw eraill sydd i'w cael yn https://www.rspca.org.uk/adviceandwelfare/pets/general/fireworks

Gall tân gwyllt hefyd wneud pobl agored i niwed yn teimlo'n ofnus ac yn bryderus a sbarduno symptomau pobl â PTSD.

Dyma rai awgrymiadau i aros yn gyfrifol:

  • Mynychu arddangosfa drefnus yn hytrach na dal eich arddangosfa eich hun

  • Prynwch dân gwyllt gan fanwerthwr cofrestredig, gwnewch yn siŵr bod y marc CE arnynt

  • Ystyriwch ddefnyddio tân gwyllt sŵn isel gan y gallant leihau’r straen a achosir fel arfer gan dân gwyllt uchel lle mae anifeiliaid yn ogystal â phobl sy’n dioddef o PTSD yn y cwestiwn

Cofiwch yr ystyriaethau hyn nid yn unig ar Noson Tân Gwyllt ond ar unrhyw adeg arall yn ystod y flwyddyn pan fyddwch efallai'n bwriadu cynnau tân gwyllt.

Gallwch ddod o hyd i adnoddau i lawrlwytho a chefnogi diogelwch tân gwyllt yn http://www.gov.uk/guidance/my-safety-fireworks

Father and Daughter with Sparkler

Lleoedd i wylio Tân Gwyllt 

5 Tachwedd 2022

 

Arddangosfa Tân Gwyllt Llanandras - Parêd yn gadael y ganolfan ailgylchu am 6:15pm

Tân gwyllt 6:45pm yn Wents Meadow

https://www.facebook.com/sheepmusicpresteigne/

 

Builth Road - Cae cymunedol 6:30pm

https://www.facebook.com/events/762050488216355

 

Arddangosfa Tân Gwyllt Tloty Llanfyllin 6:30pm

https://allevents.in/ellesmere/bonfire-night/200023468133155

 

Tân Gwyllt Y Clas ar Wy - Canolfan Weithgareddau Afon Gwy 5pm

https://fb.me/e/3Naf114eK

 

Cwm Elan - Elan Village Green i'w gadarnhau

 

Llanidloes - Caeau Cenel 6:30pm

https://www.visitmidwales.co.uk/whats-on/annual-bonfire-and-fireworks-display-p1811641

 

Gorymdaith Llusernau a Thân Gwyllt Machynlleth 6:30pm

https://www.facebook.com/MachLanterns

bottom of page