top of page
Untitled design-8.png

Ffilm a theledu

Ffilm a theledu

Mae Canolbarth Cymru yn cynnig tirweddau trawiadol a safleoedd hanesyddol sydd o bryd i'w gilydd wedi gwasanaethu fel lleoliadau ffilmio ar gyfer ffilmiau a sioeau teledu amrywiol. Dyma rai achosion lle mae Canolbarth Cymru wedi cael sylw:

Doctor Who:

Mae'r gyfres ffuglen wyddonol eiconig o Brydain "Doctor Who" yn aml wedi defnyddio tirweddau pictiwrésg Cymru, gan gynnwys Canolbarth Cymru, fel gosodiadau ar gyfer ei chyfnodau.

Mae Bannau Brycheiniog, gyda’u golygfeydd garw ac amrywiol, wedi darparu cefndir dramatig i olygfeydd awyr agored amrywiol. Mae gallu Canolbarth Cymru i drawsnewid yn dirweddau arallfydol yn cyd-fynd yn berffaith â chwilfrydedd y sioe am ddefnyddio lleoliadau unigryw a thrawiadol yn weledol. O gestyll hynafol i rostiroedd eang, mae "Doctor Who" wedi integreiddio harddwch naturiol Canolbarth Cymru i'w adrodd straeon, gan gyfrannu at dapestri cyfoethog y sioe o leoliadau ledled y DU.

 

The Dark Knight 

Mae epig archarwr Christopher Nolan 2012, "The Dark Knight Rises," gyda Christian Bale fel Batman yn serennu, yn cynnwys cast ensemble serol sy'n cynnwys Michael Caine, Joseph Gordon-Levitt, Gary Oldman, Morgan Freeman, Anne Hathaway, Tom Hardy, a Marion Cotillard. Nid yn unig y mae'n ffilm gyda'r mwyaf o werthiant Nolan, ond fe sicrhaodd ei lle hefyd fel y seithfed ffilm a enillodd fwyaf erioed ar ôl ei rhyddhau yn 2012. 

O bwys arbennig yw golygfa rhaeadr allanol yr Ogof Ystlumod, a saethwyd ger rhaeadr syfrdanol Sgwd Henrhyd ar gyrion Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog.

Winston ifanc

Mae "Young Winston," y ffilm ryfel ddrama antur Brydeinig ym 1972 a gyfarwyddwyd gan Richard Attenborough, yn datblygu blynyddoedd cynnar Prif Weinidog Prydain, Winston Churchill. Wedi’i ffilmio’n rhannol ym Mhen-y-cae ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, mae’r ffilm yn serennu Simon Ward fel Churchill, gyda chefnogaeth cast nodedig yn cynnwys Robert Shaw, John Mills, Anthony Hopkins, Anne Bancroft, ac eraill.

Ymyl Cariad (2008):

Mae The Edge of Love" yn ffilm ddrama sy'n ymchwilio i fywydau a pherthynas y bardd Dylan Thomas a'r rhai o'i gwmpas. Gyda Keira Knightley, Sienna Miller, a Cillian Murphy, mae'r ffilm yn cynnwys golygfeydd a ffilmiwyd yn nhref arfordirol Cei Newydd, Ceredigion Mae swyn hynafol Cei Newydd yn ychwanegu cyffyrddiad dilys i leoliad y cyfnod, ac mae'r ffilm yn arddangos harddwch arfordirol a hudoliaeth hanesyddol yr ardal.

Werewolf Americanaidd yn Llundain 

Comedi ddu arswydus wedi'i chyfarwyddo gan John Landis yw "An American Werewolf in London" (1981). Er na chafodd ei ffilmio’n uniongyrchol yng Nghwm Elan, fe’i saethwyd yn y rhosydd o amgylch y Mynyddoedd Duon yng Nghymru, gan ddal yr awyrgylch iasol sydd ei angen ar gyfer y clasur cwlt hwn. Dyblwyd pentref bychan Crucadarn ger Llanfair ym Muallt fel East Proctor yn y ffilm.

Adfer 

Mae "Restoration" (1995), drama hanesyddol a gyfarwyddwyd gan Michael Hoffman, yn serennu Robert Downey Jr. ac fe'i ffilmiwyd yn rhannol yn Llys Tretŵr yng Nghrucywel, Cymru. Enillodd y ffilm, sy'n seiliedig ar nofel Rose Tremain, Wobrau'r Academi am gyfarwyddo celf a dylunio gwisgoedd.

Ail Orau 

Mae "Second Best" (1994), drama Brydeinig a gyfarwyddwyd gan Chris Menges, yn adrodd hanes gweithiwr post unig o Gymru sy'n mabwysiadu bachgen deg oed cythryblus. Wedi'i ffilmio'n bennaf yn Nhrefyclo, mae'r ffilm yn serennu John a William Hurt.

Y Gefnwlad (2013-2016):   

Mae "Hinterland," a adnabyddir fel "Y Gwyll" yn y Gymraeg, yn gyfres ddrama drosedd sy'n cael ei chanmol gan y beirniaid ac sy'n datblygu yn erbyn cefndir atmosfferig Mynyddoedd Cambria. 

Mae'r gyfres yn dilyn y Ditectif Brif Arolygydd Tom Mathias wrth iddo lywio ymchwiliadau troseddol cymhleth. Yr hyn sy'n gosod "Hinterland" ar wahân yw nid yn unig ei naratif gafaelgar ond hefyd ei defnydd meistrolgar o dirweddau'r rhanbarth. O’r arfordir gwyntog i’r cefnwledydd garw, mae’r sioe yn cyfleu hanfod Canolbarth Cymru, gan ei wneud yn rhan annatod o adrodd straeon gweledol y gyfres.

 

 

"Y Sais A Aeth i Fyny Allt Ond Wedi dod i Lawr Mynydd" (1995), a gyfarwyddwyd gan Christopher Monger, ei ffilmio yn Llanrhaeadr-ym-Mochnant a Llansilin ym Mhowys. Gyda Hugh Grant, Tara Fitzgerald, Ian McNeice, a Colm Meaney, mae'r ffilm yn stori swynol wedi'i gosod yn 1917 am gartograffwyr o Loegr yn mesur "mynydd" pentref Cymreig.

Dylech Fod Wedi Gadael 

Mae "You Should Have Left" (2020), ffilm arswyd seicolegol a gyfarwyddwyd gan David Koepp, yn serennu Kevin Bacon ac Amanda Seyfried. Wedi'i ffilmio mewn gwahanol leoliadau yng Nghymru, gan gynnwys y Life House yn Llanbister, mae'r ffilm yn archwilio digwyddiadau iasol yn ystod gwyliau cwpl yng Nghymru, gan roi cyffyrddiad sinematig cyfoes i ffilmograffeg yr ardal.

 

 

Pobol y Cwm (1974-presennol):

Mae "Pobol y Cwm," opera sebon Gymraeg a gynhyrchir gan y BBC, wedi bod yn rhan o deledu Cymraeg ers 1974. Mae'r gyfres wedi'i lleoli ym mhentref ffuglennol Cwmderi, sydd wedi'i lleoli yng Nghanolbarth Cymru. Dros y blynyddoedd, mae "Pobol y Cwm" wedi dod yn rhan annwyl o ddiwylliant Cymru, gan archwilio bywydau a dramau ei chymeriadau yn erbyn cefndir tirweddau golygfaol a diwylliannol gyfoethog Canolbarth Cymru.

 

Ac wrth gwrs mae yna’r ysbrydoliaeth mae Canolbarth Cymru wedi’i gael ar feirdd, awduron ac artistiaid 

O Dylan Thomas i Arthur Conan Doyle mae Canolbarth Cymru, gyda'i thirweddau amrywiol a'i lleoliadau hanesyddol, wedi dod yn rhan annatod o adrodd straeon o fewn y celfyddydau. 

 

Mae cymeriad unigryw'r rhanbarth, o'i olygfeydd arfordirol i'w gefnwlad wledig, yn rhoi cynfas i'r rhai creadigol sy'n cyfoethogi'r naratifau, gan wneud Canolbarth Cymru nid yn unig yn gefndir ond yn gymeriad ynddo'i hun.

bottom of page