top of page
Fishermen - Pentwyn Reservoir - Talybont On Usk - BB.jpg

Pysgota

Pysgota

Discover Tranquil Waters and Thrilling Catches in Powys

Welcome to Powys, a haven for anglers seeking the perfect blend of serene landscapes and exciting fishing adventures. Nestled in the heart of Wales, Powys offers a diverse range of fishing opportunities, from peaceful riverbanks to picturesque lakes, providing an ideal escape for both novice anglers and seasoned pros.

Encilfeydd Glan yr Afon:

Ymgollwch yn llif rhythmig afonydd dilychwin Powys wrth i chi daflu eich llinell i'w dyfroedd grisial-glir. Mae Afon Gwy, sy'n adnabyddus am ei harddwch hudolus, yn hafan i'r rhai sy'n frwd dros eogiaid a brithyllod. Archwiliwch hydoedd troellog Afon Hafren, lle mae'r benllwydden yn aros. P’un a yw’n well gennych bysgota â phlu neu ddulliau pysgota traddodiadol, mae afonydd Powys yn addo profiad bythgofiadwy.

Llynnoedd Tawel:

Dihangwch o'r prysurdeb trwy ddarganfod llynnoedd tawel Powys, wedi'u hamgylchynu gan wyrddni toreithiog. Mae Llyn Clywedog, cronfa ddŵr enfawr sy'n swatio yng nghanol Mynyddoedd Cambria, yn denu pysgotwyr gyda'i thoreth o ddraenogiaid, penhwyaid a brithyllod brown. Mae Llyn Syfaddan hardd yn cynnig nid yn unig pysgota gwych ond hefyd golygfeydd godidog o Fannau Brycheiniog.

Arweiniad Arbenigwr:

I'r rhai sy'n chwilio am wybodaeth leol ac arweiniad arbenigol, mae gan Bowys gymuned o dywyswyr pysgota profiadol. Mae'r gweithwyr proffesiynol gwybodus hyn nid yn unig yn eich arwain at y mannau pysgota gorau ond hefyd yn rhannu eu hangerdd am drysorau dyfrol y rhanbarth, gan sicrhau profiad cyfoethog i bob pysgotwr.

Dyma rai gwefannau defnyddiol i'ch rhoi ar ben ffordd:

https://www.fish-uk.com/fishing_in_wales_powys.htm

https://fishingguidewales.co.uk/powys-north/?cn-reloaded=1

https://fishingguidewales.co.uk/powys-south/

https://www.ukfisherman.com/fisheries/wales/powys.html

Pysgota sy'n Gyfeillgar i'r Teulu:

Nid yw Powys ar gyfer pysgotwyr brwd yn unig - mae'n gyrchfan berffaith ar gyfer gwibdeithiau pysgota sy'n addas i deuluoedd. Mae llawer o leoliadau yn cynnig cyfleusterau i deuluoedd fwynhau diwrnod ar lan y dŵr, gyda chyfleoedd i gael picnic, gwylio adar, a llwybrau natur. Cyflwynwch eich plant i bleserau pysgota mewn amgylchedd croesawgar a golygfaol.

Fishing

Cynlluniwch eich Dihangfa Pysgota:

Mae Powys yn eich gwahodd i gychwyn ar antur genweirio sy’n cyfuno llonyddwch natur â gwefr y dalfa. Archwiliwch ein cyfleoedd pysgota amrywiol, cysylltu â thywyswyr lleol, a chreu atgofion parhaol ym mharadwys y pysgotwyr hwn. P'un a ydych chi'n anturiaethwr unigol neu'n deulu sy'n chwilio am hwyl awyr agored.

 

 • Llyn Clywedog:

  • Wedi’i leoli ym Mynyddoedd Cambria, mae Llyn Clywedog yn gronfa ddŵr fawr sy’n adnabyddus am ei harddwch golygfaol.

  • Yn cynnig pysgota am frithyllod brown, brithyll seithliw, a draenogiaid....

  • Fel arfer mae angen trwyddedau pysgota, a rheolir y gronfa ddŵr gan Gyfrinfa Pysgota Brithyll Clywedog.

 • Llyn Syfaddan:

  • Wedi'i leoli ger tref Aberhonddu, Llyn Syfaddan yw'r llyn naturiol mwyaf yn Ne Cymru.

  • Mae'n darparu cyfleoedd i bysgota draenogiaid, penhwyaid, rhufelliaid a brithyllod brown.

  • Mae hawlenni pysgota ar gael, a defnyddir y llyn yn aml ar gyfer cystadlaethau genweirio.

 • Llyn Efyrnwy:

  • Wedi’i leoli ar ffin Powys a Swydd Amwythig, mae Llyn Efyrnwy yn gronfa ddŵr syfrdanol wedi’i hamgylchynu gan goetiroedd.

  • Mae'n cynnig pysgota am frithyllod brown, penllwydion, draenogiaid a phenhwyaid.

  • Mae angen trwyddedau, ac mae pysgota yn cael ei reoli gan Dŵr Cymru.

 • Cronfa Ddŵr Talybont:

  • Mae Cronfa Ddŵr Talybont yn rhan o system cronfa ddŵr Talybont-ar-Wysg.

  • Yn cael ei bysgota'n gyffredin am frithyllod brown a draenogiaid.

  • Fel arfer mae angen trwyddedau, a dylid gwirio'r rheoliadau ymlaen llaw.

 • Cronfa Ddŵr Craig Goch:

  • Wedi'i lleoli yng Nghwm Elan, mae Cronfa Ddŵr Craig Goch yn adnabyddus am ei hamgylchoedd golygfaol.

  • Yn cynnig pysgota am frithyll brown gwyllt.

  • Mae’n bosibl y bydd angen trwyddedau, a chaiff pysgota ei reoleiddio gan Dŵr Cymru Welsh Water.

Cyn cynllunio eich taith bysgota i unrhyw un o'r llynnoedd hyn, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio gydag awdurdodau lleol, clybiau pysgota, neu sefydliadau rheoli perthnasol am y wybodaeth ddiweddaraf am drwyddedau pysgota, rheoliadau, ac unrhyw reolau penodol ar gyfer pob lleoliad.

Fishing
bottom of page