top of page
Untitled design-4.png

Gerddi

Gerddi

Darganfyddwch fyd o hudoliaeth wrth i chi grwydro Powys, gwlad lle mae cynfas byd natur wedi'i addurno â "glaswellt gwyrdd, gwyrdd y cartref." Mae ein rhanbarth syfrdanol yn cynnwys tapestri o ryfeddodau naturiol, o Fairy Glens i Barciau, Gerddi, ac Ymylon Glan yr Afon, i gyd wedi'u plethu gyda'i gilydd i greu paradwys synhwyraidd.

Camwch i fyd rhyfeddod lle mae deiliant bach wedi'i oleuo â lampau yn eich tywys trwy drysorau cudd ein Tylwyth Teg Glens. Ymgollwch yn yr hud, wedi'i hamgylchynu gan arogl hudolus fflora prin a hardd. Mae pob cam yn daith i galon hudoliaeth natur, lle daw straeon tylwyth teg yn fyw.

Mae Powys yn noddfa i'r rhai sydd â bysedd gwyrdd ac angerdd am arddwriaeth. Mae ein hinsawdd a’n tirwedd unigryw wedi creu’r crucible perffaith ar gyfer meithrin rhai o’r mannau mwyaf trawiadol ac aromatig yn y DU. Ymlwybrwch trwy erddi cywrain, lle y mae pob petal a deilen yn destament i gariad ac ymroddiad ein garddwyr.

Image by Gérôme Bruneau

Wrth ymyl afonydd tawel, darganfyddwch ymylon afonydd sy'n eich cofleidio â'u harddwch tawel. Yma, mae’r briodas rhwng dŵr a thir yn paentio golygfa hardd, gan greu hafan ar gyfer ymlacio ac ysbrydoliaeth. Bydd siffrwd tyner y dail a murmur lleddfol dŵr yn eich hudo i gyflwr o wynfyd.

Ym Mhowys, nid gofodau yn unig yw ein gerddi ond gweithiau celf byw, wedi’u meithrin gan eneidiau angerddol sy’n deall bod harddwch natur yn haeddu cael ei ddathlu. O flodau bywiog i drysorau botanegol prin, mae pob cornel yn adrodd stori, ac mae pob arogl yn atgof.

Ymgollwch yn y tirweddau gwyrddlas a'r rhyfeddodau persawrus sy'n aros. Mae'n antur synhwyraidd y byddwch yn ei drysori am byth. 

 

#Gardens Powys #Beauty'sNature #GreenFingersUnite

Image by Joppe Spaa
bottom of page