top of page
Image by Jack B

Llynnoedd, Afonydd a Cronfeydd 

Llynnoedd, Afonydd & Cronfeydd 

Mae’n un o ogoniannau mawr Canolbarth Cymru na allwch chi fynd yn bell heb ddod ar draws dŵr. Nentydd mynydd clir, afonydd llawn clogfeini, llynnoedd rhewlifol, cronfeydd dŵr syfrdanol, a chamlesi tawel, mae gennym ni nhw i gyd.

Croeso i Bowys, lle mae ein dyfrffyrdd yn ddim llai na hudolus. Yn swatio yng nghanol Canolbarth Cymru, mae ein rhanbarth wedi’i bendithio â thoreth o drysorau dyfrol sy’n galw am fforwyr, breuddwydwyr a phobl sy’n hoff o fyd natur.

Yn pefriog fel crisial hylifol, mae ein nentydd mynyddig yn ymdroelli trwy goetiroedd hynafol, gan eich gwahodd i drochi bysedd eich traed ac ymgolli yn eu cofleidiad adfywiol.

Darganfyddwch y cyfrinachau maen nhw'n eu cario o uchelfannau Mynyddoedd Cambria.

Dysgwch fwy am daith chwedlonol y dyfroedd sy'n cerfio eu llwybrau trwy dirwedd Canolbarth Cymru yma 

Mae gan Bowys rwydwaith gwych o afonydd, pob un â'i chymeriad unigryw ei hun.

P'un a ydych yn genweirio yn nyfroedd tawel Afon Gwy, yn caiacio i lawr y Wysg chwareus, neu'n mwynhau taith gerdded heddychlon ar lan yr afon, mae ein dyfrffyrdd yn eich gwahodd i fyfyrio, adnewyddu ac ailgysylltu â natur. 

Ein hafonydd yw storïwyr y wlad, yn llifo trwy ddyffrynnoedd pictiwrésg ac yn cerfio eu llwybrau ar hyd yr oesoedd. Dilynwch eu cwrs troellog, ac fe welwch nid dŵr yn unig ond hanes, myth a chwedl wedi'u hysgythru ym mhob carreg.

Darganfyddwch fwy yma

_BWF4798.jpg
_BWF4832.jpg

Mae ein llynnoedd rhewlifol, gyda'u dyfroedd dwfn, oer, yn disgleirio fel saffir yng nghanol y dirwedd arw. Maent yn fwy na golygfeydd golygfaol yn unig; maent yn ffenestri i'r gorffennol hynafol, yn eich gwahodd i oedi a myfyrio.

Yn wych ac yn dawel, mae ein cronfeydd dŵr yn cynnig cyfuniad unigryw o harddwch syfrdanol ac encilion heddychlon. P'un a ydych yn ceisio unigedd neu antur, fe'i cewch yma, ar lannau'r cyrff dŵr anferthol hyn.

I'r rhai sy'n ceisio unigedd a diffeithwch pur, mae ein cronfeydd yn berl cudd. Wedi'u hamgylchynu gan wyrddni gwyrddlas, mae'r cyrff tawel hyn o ddŵr yn cynnig y ddihangfa berffaith. Paciwch bicnic, heiciwch ar y llwybrau cyfagos, neu ymlacio wrth ymyl y dŵr. Ein cronfeydd yw eich hafan heddwch.

Mae ein camlesi yn rydwelïau tawel, dyfrllyd sy'n cysylltu cymunedau a hanes. Ewch am dro hamddenol ar hyd eu glannau, neu llywiwch eu ceryntau ysgafn mewn cwch, a chewch eich cludo i'r oes a fu.

bottom of page