top of page
Untitled design-7.png

Sabrina

Sabrina


Hafren is the Welsh Goddess of the river Severn and her Latin name is Sabrina

Like many mythical stories Sabrina's legend contains: kings, battles and a wicked stepmother.

Her story was even legendary and ancient when it was written by Geoffrey of Monmouth in his chronicle: History of the Kings of Britain, c.1138.


There was in ancient times a warrior called Brutus, who Geoffrey of Monmouth wrote, was leader of a band of Trojan exiles from Italy who had fled to and settled in ancient Britain.

 

He ruled Britain for twenty-four years. When he died, his lands were divided into four parts. His eldest son, Locrin, took the part which is now England, the second son, Camber, took a part, which is now Wales and the youngest son, Albanact, took a part, now known as Scotland. Corineus the king's champion was given Cornwall.

Corineus had a beautiful daughter called Gwendolen and she became engaged to King Locrin in a diplomatic agreement. 

Before Locrin and Gwendolen could be married, Britain was invaded by the Huns, under their chief Humber. The young King Locrin of England, led the fight against these invaders and succeeded in beating Humber, who was eventually killed by drowning in the river which is still named after him.

The Huns had a princess, Estrildis, who after the battle was captured,

King Locrin fell madly in love with her...

Corineus was not happy that Locrin had found love somewhere other than with his daughter and threatened him with a  battle axe, ensuring that King Locrin made good on his promise and was forced marry his fiancé Gwendolen.

However, King Locrin couldn't give up his love for Estrildis...

in desperation and under the guise of true love he secretly kept Estrildis in an underground cave. She and Locrin had a daughter, Sabre (or in Latin Sabrina).

Meanwhile above ground in his public marriage Locrin and Gwendolen had a son called Madan.

After the death of his father-in-law Corineus of Cornwall, Locrin divorced Gwendolen, he quickly made Estrildis his Queen and their daughter Sabre, a princess.

Gwendolen was incandescent with rage... 

The furious Gwendolen raised a Cornish army against the King.

King Locrin was killed in battle.

Gwendolen then declared herself ruler of Britain for her infant son Madan.

In revenge for the affair between Locrin and Estrildis,  Gwendolen commanded that Estrildis and her daughter Sabre be thrown into the mighty river and be drowned.

She ordered the river to be named after Sabre hoping this would be a reminder of the infidelity of Locrin.

Instead, the name later became Severn or in Latin Sabrina, making the damsel Sabrina immortal.Sabrina also features in Welsh folklore. Here is one version of the story, imagine the telling of it being passed down the generations, around a crackling fire:

Mother Plynlimon had 3 daughters, Rheidol, Wye and Severn. She told them all to make their best way to the sea. Rheidol obeyed her mother perfectly and forged her way to the sea by the shortest and most direct route reaching the sea near Aberystwyth. Wye became so enamoured with the loveliness of the country through which she passed, she kept wandering around to see so much beauty in Mid Wales and meandered for miles out her way before she reached the sea. Severn or in Latin Sabrina, cascaded through the spectacular Welsh mountains and glided across wide fertile valleys, before surging into the sea. She became serene, beautiful and was often feared for being too powerful.

Today her powerful waters are controlled and held back by two immense dams at Llyn Clywedog near the historic town of Llanidloes. The route to this captivating 6 mile stretch of water is one of the most scenic journeys in the Country.  

You can also walk beside her on the legendary 224 mile Severn way and reach mother Plynlimon where she and her sisters are playful streams.

Ysbrydolwyd y bardd mawr John Milton gan stori Sabrina a’i throi’n Nymph Dŵr yn ei fasg, “Comus”

"Mae yna nymff ysgafn heb fod ymhell o hynny,
Mae hynny ag ymyl palmant llaith yn dylanwadu ar nant llyfn yr Hafren, 
Sabrina yw ei henw, Forwyn bur,
Tra'r oedd hi'n ferch i Locrine,
Dyna gafodd y deyrnwialen gan ei dad Brute.
Y llances ddieuog yn hedfan yr erlid gwallgof
O'i llysfam gynddeiriog Guendolen, 
Canmol ei diniweidrwydd i'r dilyw
Arhosodd hynny ei hediad gyda'i gwrs traws-lifog,
Mae'r nymffau dŵr sydd yn y plaid waelod,
Dal eu harddyrnau perlog i fyny a mynd â hi i mewn,

A bu newid cyflym anfarwol
Gwnaed Duwies yr Afon; mae hi'n dal i gadw
Ei morwyn, ac yn fynych yn Eeve
Yn ymweld â'r buchesi ar hyd y dolydd cyfnos,

Y swyn claspio, a dadmer y swyn fferru,
Os bydd hi'n iawn, nid mewn Cân delor,
Am forwyn mae hi'n caru, a bydd yn gyflym 
I gynnorthwyo Morwyn, fel ei hunan
Mewn angen caled, ceisiaf hyn
Ac ychwanega nerth rhyw adnod addfed."


Pan fyddwch chi'n syllu nesaf ar yr afon Hafren meddyliwch am y Nymph Dŵr Sabrina.

Untitled-12.png

SaMae brina hefyd i'w weld yn llên gwerin Cymru. Dyma un fersiwn o’r stori, dychmygwch ei hadrodd yn cael ei throsglwyddo ar hyd y cenedlaethau, o amgylch tân sy’n clecian:
Roedd gan y Fam Pumlumon 3 merch, Rheidol, Gwy a Hafren. Dywedodd wrthyn nhw i gyd am wneud eu ffordd orau i'r môr. Ufuddhaodd Rheidol ei mam yn berffaith a ffugio ei ffordd i'r môr ar hyd y llwybr byrraf a mwyaf uniongyrchol i gyrraedd y môr ger Aber.
ystwyth. Yr oedd Gwy wedi ei swyno cymaint â hyfrydwch y wlad yr aethai drwyddi, fel y bu iddi grwydro o gwmpas i weld cymaint o brydferthwch yn y Canolbarth a chrwydro am filltiroedd allan cyn cyrraedd y môr. Roedd Hafren neu yn Lladin Sabrina, yn rhaeadru trwy fynyddoedd godidog Cymru ac yn gleidio ar draws dyffrynnoedd ffrwythlon eang, cyn ymchwyddo i'r môr. Daeth yn dawel, yn brydferth ac roedd yn aml yn ofni am fod yn rhy bwerus.

Heddiw mae ei dyfroedd pwerus yn cael eu rheoli a'u dal yn ôl gan ddau argae anferth yn Llyn Clywedog ger tref hanesyddol Llanidloes. Mae'r llwybr i'r darn 6 milltir swynol hwn o ddŵr yn un o'r teithiau mwyaf golygfaol yn y wlad.  

Gallwch hefyd gerdded wrth ei hochr ar ffordd chwedlonol 224 milltir yr Hafren a chyrraedd ei mam Pumlumon lle mae hi a’i chwiorydd yn ffrydiau chwareus.

bottom of page