top of page
Wake_AlynWallacePhotography_2048.jpg

Mannau Golygfaol

Mannau Golygfaol 

Sicrhewch fod eich camera ffôn yn barod, rydym yn siŵr y byddwch chi eisiau postio i'ch digwyddiadau cymdeithasol o'r mannau hardd hyn 

Darganfyddwch harddwch hudolus Canolbarth Cymru trwy daith sy'n haeddu Instagram sy'n datblygu fel cerdd weledol. 

O uchelfannau garw Bannau Brycheiniog i ddyfroedd tawel cronfeydd dwr hudolus y rhanbarth, mae Powys yn sn am ei thirweddau amrywiol. Mae pob ciplun yn datgelu llonyddwch camlesi troellog, swyn bythol trefi hanesyddol, a’r gemau cudd sy’n cuddio yn y bryniau tonnog.

 

Dilynwch y llwybrau troellog sy’n arwain at gestyll hynafol, mentrwch i ddyffrynnoedd gwyrddlas wedi’u haddurno â fflora bywiog, a dal hanfod Powys ym mhob ffrâm. Boed yn arlliwiau cynnes codiad haul dros Lyn Efyrnwy neu’r niwl arallfydol yn gwau drwy Fynyddoedd Cambria, mae Powys yn cynnig cynfas o ryfeddodau naturiol a fydd yn ysbrydoli chwant crwydro ac yn gadael argraff barhaol ar eich porthiant Instagram.

 

#Golygfeydd Powys #NatureUnleashed #RhyfeddodauCymreig

(tagiwch ni @midwalesmyway).. 

IMG_6822.jpg

Dyma rai o’r mannau prydferth sydd gan Bowys i’w cynnig:

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog: Darganfyddwch harddwch garw Bannau Brycheiniog, parc cenedlaethol sy’n ymestyn dros 500 milltir sgwâr. Cerddwch i gopa Pen y Fan, y copa uchaf yn ne Prydain, a chewch eich gwobrwyo â golygfeydd panoramig sy'n ymestyn am filltiroedd.

 Cwm Elan: Ymgollwch yn nhirweddau tawel Cwm Elan, cartref i gronfeydd dwr a choetiroedd hynafol. Ewch am dro hamddenol ar hyd yr argaeau golygfaol neu fentra’n ddyfnach i’r goedwig i gael blas o anialwch.

Castell a Gerddi Powis: Archwiliwch fawredd Castell Powis, wedi'i osod yn erbyn cefndir o erddi prydferth. O derasau’r castell, gallwch edmygu’r golygfeydd godidog o’r wlad o amgylch.

 Llyn Efyrnwy: Ymweld â Llyn Efyrnwy, cronfa ddwr dawel sy'n swatio yng nghanol Mynyddoedd y Berwyn. Ewch am dro hamddenol neu daith feicio o amgylch y llyn, a chael eich swyno gan adlewyrchiadau’r bryniau ar wyneb y dŵr.

 Coedwig Hafren: Darganfyddwch Goedwig hudolus Hafren, lle mae coetiroedd trwchus yn ildio i raeadrau rhaeadru. Dilynwch y llwybrau sy’n eich arwain drwy goed hynafol a rhowch gipolwg ar harddwch naturiol dienw Powys.

 Llyn Llangors: Mwynhewch swyn tawel Llyn Syfaddan, y llyn naturiol mwyaf yn Ne Cymru. Padlo ar y dyfroedd tawel, dod o hyd i adar dŵr, neu torheulo yn llonyddwch y lleoliad delfrydol hwn.

 Camlas Maldwyn: Cerddwch neu seiclo ar hyd Camlas Trefaldwyn hardd, dyfrffordd sy'n ymdroelli drwy gefn gwlad ffrwythlon. Rhyfeddwch at adlewyrchiad coed yn hongian drosodd ar y dyfroedd tawel wrth i chi ymdroelli ar hyd y llwybr tynnu.

Mae gennym dapestri o dirweddau, pob un yn fwy syfrdanol na'r olaf. P'un a ydych chi'n ceisio gwefr antur awyr agored neu dawelwch eiliad dawel ym myd natur, mae ein mannau golygfaol yn cynnig y cyfan.

Dewch i archwilio harddwch Powys, lle mae pob golygfa yn gampwaith sy'n aros i gael ei ddarganfod. 

 

Awgrymiadau hashnod 

 #ScenicPowys #AnturiaethauNatur #TirweddauRhyfedd #CanolbarthCymruFyFfordd #CroesoCymru

bottom of page