top of page

Pob Gallu

Os nad ydych yn feiciwr rheolaidd, gallwch logi beiciau arbenigol ac amgen o hybiau mewn lleoliadau amlwg yn Canolfan Ymwelwyr Cwm Elan a Cycles y Porthmyn yn y Gelli Gandryll. Beth bynnag fo'ch anghenion, byddwch chi'n gallu mwynhau beicio yn un o rannau harddaf y wlad.

 

Mae gan y ddau safle llogi staff hyfforddedig a fydd yn gallu helpu gydag unrhyw gwestiynau, rhoi arddangosiad i chi, darparu gwybodaeth am lwybrau beicio diogel a gwneud yn siŵr eich bod yn cael profiad beicio perffaith. Ewch i'r gwefannau unigol i wirio amseroedd agor a phrisiau. Rydym yn argymell eich bod yn ffonio’r ganolfan ymlaen llaw i sicrhau y bydd rhywun ar gael i’ch helpu. Mae gan y ddau leoliad gyfleusterau sy'n addas i'r anabl megis toiledau, amrywiaeth o ategolion, maes parcio, cyfoeth o wybodaeth leol, ac ardal 'rhoi cynnig arni cyn llogi' sydd ar gael. Rydym wedi dewis y beiciau amgen hyn yn ofalus i ddileu rhwystrau i feicio a gwneud cefn gwlad yn fwy hygyrch i bawb.

paracycling
paracycling
paracycling

Beiciau arbenigol ar gael:

Llogi beiciau llaw - mae gan y ddau safle feic llaw ar gael i'w logi. Mae'r Excelerator yn ymarferol ar gyfer beicwyr ag ystod amrywiol o anghenion. Mae'n gymharol hawdd i fyrddio, yn sefydlog ac yn darparu profiad beicio rhagorol.

Llogi beiciau Ochr yn Ochr - Bydd y Twister yn darparu ar gyfer yr anghenion mynediad mwyaf hawdd ac mae'n berffaith ar gyfer y profiad beicio a rennir. Mae ar gael yn y ddau safle. Gellir gosod y pedalau ar ochr y teithiwr ar gyfer beicwyr nad ydynt yn gallu pedlo.

Llogi beiciau trydan - Mae'r ddau safle llogi yn cynnig yr opsiwn o feic trydan os oes angen yr help ychwanegol y maent yn ei roi ar fryniau serth. Os ydych chi eisiau crwydro cefn gwlad gyda llai o ymdrech yna beic trydan yw'r dewis perffaith. Mae Drovers Holidays hefyd yn cynnig dewis beicio mynydd trydan.

Llogi tandem - Os ydych chi'n chwilio am brofiad beicio a rennir gyda theulu neu ffrindiau, tandem yw'r ffordd berffaith o archwilio cefn gwlad. Maent hefyd yn ddelfrydol ar gyfer y rhai nad ydynt yn hyderus neu na allant reidio beic ar eu pen eu hunain.

bottom of page