top of page
2.png

Yn galw ar yr holl Wrachod, Dewiniaid, Ystlumod, Llygod Mawr Cathod a phethau sy'n taro deuddeg gyda'r nos…

Gadewch i ni synnu at y parti hwn!

 

 

Y 5 lle gorau i ymweld â nhw'r Calan Gaeaf hwn :

Castell Craig y Nos, Penycae, 

“Cysgod dros yr amrywiaeth sinistr, Castell Craig y Nos yn cael ei adnabod fel y castell mwyaf bwganllyd yng Nghymru. Dyma hen ystâd y gantores opera glodwiw o’r 19eg ganrif, Adelina Patti – a oedd unwaith yn un o ferched enwocaf y byd.

Gall helwyr ysbrydion difrifol brofi eu stamina yn un o ddigwyddiadau ymchwilio paranormal dros nos y castell, lle cynhelir profion gwyddonol ac arbrofion ysbrydol trwy gydol y nos gan ddefnyddio offer ymchwilio. Os yw’r gweithgaredd arswydus yn troi’n waith sychedig, mae Cross Bar y castell yn cynnig ysbrydion cynhesu o fath gwahanol. Darganfyddwch fwy ar Gwefan Craig y Nos."

- Croeso Cymru

 

 Castell Powis

O ddydd Mercher 26 Hydref -

O bryfed cop, ystlumod a hetiau gwrachod, i lyffantod, ysbrydion, cathod a llygod mawr! Mwynhewch gwrs rhwystrau a llwybr wedi'i ysbrydoli gan Galan Gaeaf yn yr ardd hanner tymor mis Hydref hwn.

Dilynwch y pwmpenni drwy'r ardd wrth i chi gerdded, rhedeg a neidio o amgylch y llwybr. Peidiwch ag anghofio cael hunlun arswydus i'r teulu ar Deras yr Orendy.

Wynebwch eich ofnau a gadewch i'r pryfed cop blewog eich arwain i lawr y Daith Ywen. Rhyddhewch yr hud a thaflwch lygod mawr i grochan y gwrachod.

Hwyl i'r teulu cyfan a phob grŵp oedran, mae'r llwybr hwn yn un hunanarweiniol ac nid oes tâl ychwanegol i gymryd rhan. Gall cŵn ymuno â chi ar y llwybr yn yr ardd o 1 Tachwedd.

Darganfod mwyyma

 

 Witch way i'r clwt pwmpen?" - Fferm Powells 

Galwch ar eich welingtons, Cydiwch mewn berfa a Dewiswch eich Pwmpen Eich Hun ar Fferm Powells … prynhawn allan gwych wedi'i gyfuno ag ymweliad â'r ysgubor arswydus a Siocled Poeth neu ddau arswydus.

https://www.powellsfarmwales.co.uk/

 

Patch Pwmpen Fferm Porth, — Caersws

Celf a chrefft, cerfio pwmpenni, casglu pwmpenni, sesiynau bwyd a ffotograffiaeth ar gael ar y safle!

Ac wrth gwrs y parti Calan Gaeaf FANGtastic

https://porthfarm.digitickets.co.uk/tickets

 

Ystafelloedd Te Penbont - Cwm Elan 

"Blas asgwrn!"  Nid oedd Calan Gaeaf erioed wedi blasu cystal,

Gwledd arswydus yn Ystafelloedd Te Penbont o'r 28ain tan y 1af o Dachwedd.

Diodydd ar thema Calan Gaeaf, brechdanau, a chacennau iasol.

Cystadleuaeth gwisg ffansi dyddiol i Blant ac Oedolion lle bydd y Frenhines Nos Galan Gaeaf neu Frenin yn derbyn anrheg gourd-geous.

Comp cerfio pwmpen (ar gyfer oedolion a phlant)

Darganfod mwy yma 

 

pumpkin28.jpg
bottom of page