top of page
Untitled-2.png

Maen Llia

 


Mae Maen Llia yn fonolith enfawr o’r Oes Efydd sy’n sefyll mewn man cyfriniol ac ynysig ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Mae chwedl yn dweud pryd bynnag y bydd ceiliog yn canu, mae'r garreg yn symud i ffwrdd i yfed yn Afon Nedd. Yn ôl stori arall, mae'r garreg yn ymweld â'r Afon Mellte fore canol haf.Dywed Chwedl arall fod y garreg yn mynd i lawr at yr afon, Afon Llia i yfed weithiau. Mae’r stori hon yn debygol o awgrymu bod cysgod y garreg yn cael ei daflu ar draws y bryn cyn belled â’r afon pan fo’r haul yn isel yn awyr y nos.

Pa bynnag adeg o'r dydd y cewch eich ysbrydoli i ymweld â Maen Llia byddwch yn cael eich swyno gan y maen hir trawiadol sy'n ddeuddeg troedfedd o uchder ac ar ffurf diemwnt. Mae'n gymharol hawdd dod o hyd iddo ac ymweld ag ef gan ei fod ychydig bellter o'r ffordd fach sy'n arwain o Ystradfellte yng ngwlad y Sgydau i bentref Heol Senni ac yna ymlaen i Aberhonddu.  

Mae rhai pobl yn ei ddisgrifio fel Carreg Dduwies, mae'n sicr yn gain. Wedi'i ffurfio o Hen Dywodfaen Coch gyda gwasgariad o fwsogl fe'ch denir gan ei egni chwedlonol i'w gyffwrdd. Ni ellwch farnu ei raddfa yn iawn nes nesau at ei thraed; yna rydych chi'n pendroni ar ewyllys anhygoel y bobl a'i rhoddodd yno. Mae'n 3.7m (12 troedfedd) o uchder, 2.8m (9tr) o led, ond dim ond 0.6m (2tr) o drwch. Mae'n pwyntio o'r gogledd i'r de ar hyd Dyffryn Llia. Mae’n debyg bod o leiaf chwarter i draean o’r garreg o dan y ddaear, felly mae wedi llwyddo i sefyll hyd at filoedd o flynyddoedd o dywydd gwyllt Cymreig.Saif ar ei phen ei hun ar gyffordd dau gwm ac mae ei gwelededd am gryn bellter yn awgrymu y gallai fod wedi bod yn farciwr tiriogaethol. Gallai hefyd nodi llwybr hynafol ar draws y Bannau gan dywys teithwyr yn ddiogel dros y trothwy, mewn ffordd debyg i’r garreg i’r gogledd o gylch Maen Mawr ychydig dros 2 filltir i’r de. Yn y 1940au, roedd rhai arysgrifau Lladin ac Ogam gwan i'w gweld o hyd ar wyneb y garreg. Ar uchder chwedlonol o 573m credir mai dyma'r maen hir uchaf yn Ne Cymru.

Set arall o feini yfed yw'r Four Stones ger Walton, ger yr A44. Dywed pobl leol eu bod yn nodi beddau pedwar marchog a bod y cerrig yn mynd i Bwll Hindwell gerllaw i'w hyfed yn y nos.

bottom of page